Señorio De Rubiós, S.L.

Cellar D.O. Rías Baixas
Subzona: 
Condado do Tea
Bouza do Rato s/n
36449 Rubiós Pontevedra
Spain

Capacidad de producción: 
+ 200 HL

Marcas: 
Señorío de Rubiós
Liñar de Vides
Manuel D´Amaro
Robaliño
Piñeiral