Viñas e Adegas Galegas, S.L.U.

Cellar D.O. Rías Baixas
Subzona: 
Condado do Tea
Meder, S/n
36457 Meder Pontevedra
Spain

Capacidad de producción: 
+ 200 HL

Marcas: 
D. Pedro de Soutomaior
D. Pedro de Soutomaior macerado con neve carbónica
Veigadares
Gran Veigadares
Danza