A D.O. Rías Baixas pecha a semana cun tímido inicio de vendima con máis de 1,34 millóns de kilos recollidos


A vendima deu xa os seus primeiros pasos na Denominación de Orixe Rías Baixas. A boa meteoroloxía reinante propiciou o comezo da presente campaña dun modo ordenado. O director técnico do Consello Regulador, Agustín Lago, concreta que “nestes primeiros días de campaña, de acordo cos datos declarados ata o momento polas adegas, recolléronse máis de 1,34 millóns de quilos de uva”.

Un total de 30 adegas participaron neste tímido inicio da campaña. “Á vista do óptimo estado de maduración da uva e a estabilidade atmosférica existente, a previsión é que a próxima semana xeneralícese a vendima en todas as subzonas”, indica Agustín Lago. Precisamente o bo tempo favorece que “os traballos de recollida váianse graduando, de modo que as adegas, tras minuciosas mostraxes en campo para verificar o estado óptimo de maduración da uva, determinen o momento preciso para a súa recolección. Eses controis e ese rigor son fundamentais para elaborar viños da máxima calidade”, explica o director técnico do Consello Regulador.

Na presente campaña de vendima participan 176 adegas elaboradoras. Un total de 5.178 viticultores recollerán a uva nas 4.090 hectáreas de superficie produtiva da Denominación de Orixe Rías Baixas.

Protocolo específico para veedores e persoal técnico.
O Consello Regulador conta cun protocolo e unhas normas de prevención específicas contra a COVID-19 para os 24 veedores/auditores e para o persoal técnico implicados na presente campaña de vendima. Estas directrices establecen unha serie de medidas para garantir a seguridade do labor de auditoría desenvolvida durante o proceso de recollida da uva coa intención de evitar, na medida do posible, os contagios.

Ademais das normas xerais –uso obrigatorio de máscara, hixiene de mans e distancia mínima de seguridade interpersoal-, establécense unha serie de especificidades relativas ás auditorías para realizar nas adegas rexistradas e en viñedo. Veedores e adegas informan dos seus respectivos protocolos de actuación co fin de que ambas as partes respecten as directrices que neles reflíctense, optimizando, deste xeito, o seu labor.

Unhas tarefas de auditoría e control que se complementan coas de inspección desenvolvidas pola Xunta de Galicia. Precisamente onte o conselleiro do Medio Rural en funcións, José González, explicaba nunha reunión na sede do Consello Regulador detalles sobre o plan de control de vendima que se aplicará durante a presente campaña.