Production of red varieties

Val do Salnés

Condado do Tea

O Rosal

Ribeira do Ulla

Soutomaior

Red varietiesVal do SalnésCondado do TeaO RosalRibeira do UllaSoutomaior
Caíño tinto32,08056500187
3,1690000
Espadeiro26,83316,650000
Brancellao2,493143,72325,2855120
Sousón64908,05400
Mencía9,50142,0516328,249598
Pedral1,12411,667000
Castañal2232,68113,0521,538708
Loureira tinta04,5935,15200