Estrutura da produción Adegas

Adegas por litro de viño producido

Volume de viño producido, en litros (Colleita 2020)Adegas por litro de viño producido
> 500.000 L11
200.000 – 500.000 L23
100.000 – 200.000 L18
50.000 – 100.000 L0
20.000 – 50.000 L38
10.000 – 20.000 L19
5.000 – 10.000 L16
< 5.000 L17