Producción de variedades blancas

Val do Salnés

Condado do Tea

O Rosal

Ribeira do Ulla

Soutomaior

Variedades blancasVal do SalnésCondado do TeaO RosalRibeira do UllaSoutomaior
Albariño25.826.0928.252.2263.346.0991.809.30789.023
Loureira4.47550.439215.4564.2080
Treixadura3.517152.66147.13612.4540
Caíño blanco13.5827.753506.7314.9780
Torrontes07.28601660
Godello16.24831.05767.19264.9652.899