Jose Carlos Quintas Perez

Adega D.O. Rías Baixas
Subzona: 
Condado do Tea
Fonterrastrada, S/n
36492 Quintela Pontevedra
España

Capacidad de producción: 
+ 200 HL

Marcas: 
Da Insua
O Rei de Campoverde