Máis de 200 persons participan noTúnel del Viño da D.O. Rías Baixas en Vigo


23 de xullo de 2020.- Máis de 200 persoas asisten ao Túnel do Viño que a D.O. Rías Baixas ofrece hoxe no  NH  Collection Vigo. Este é o primeiro evento organizado polo Consello Regulador dentro da nova normalidade e nel participan un total de 26 adegas que mostran 92 marcas.

Desde o Consello Regulador adoptáronse todas as medidas hixiénico-sanitarias para favorecer que os participantes gocen dos viños de Rías Baixas con todas as garantías de seguridade. Así, para poder entrar no salón tómase a temperatura aos asistentes para recoller a súa respectiva copa e  escupidera individual. En cada mesa, os camareiros encárganse do servizo do viño para evitar que os visitantes manipulen as botellas. A información sobre as distintas adegas e as súas marcas pódese consultar a través dos códigos  QR dispostos en distintos puntos. Deste xeito, evítase o contacto coas botellas expostas, á vez que se reforza a hixiene de mans con diversos  dispensadores de  hidrogel por toda a estancia.

Ademais da limitación do aforo, establecéronse un total de catro sesións. Dous delas celebráronse pola mañá (entre 11.30 e 13.00 horas e de 13.30 a 15.00 horas), e outras tantas de tarde (de 18.30 a 20.00 horas e de 20.30 a 22.00 horas). Deixouse media hora de marxe entre sesión e sesión para que se poida proceder á desinfección do salón no que se desenvolverá este evento.

Os asistentes valoraron moi positivamente todas estas medidas adoptadas polo Consello Regulador. “Sorprendeunos moi gratamente como se coidaron todos os detalles, como no caso das  escupideras individuais e a distribución de tempos”, indica un dos participantes. Os presentes tamén destacaron “a importancia de desenvolver este tipo de eventos, sempre tomando as medidas de seguridade pertinentes”.

Con respecto ás referencias degustadas, os asistentes valoraron moi positivamente os da Colleita 2019. “Parece que os meses de confinamento sentáronlle ben aos viños para redondearse”, comenta un dos participantes na cita, quen tamén puxo de manifesto a “grata sorpresa” recibida tras catar os Rías Baixas Espumoso.