Os servizos técnicos do Consello Regulador Rías Baixas retoman a atención directa a viticultor e adegas


Desde a entrada da Fase 3 en Galicia, o Consello Regulador Rías Baixas activou unha serie de protocolos para un seguro desenvolvemento da súa actividade ante a Covid-19. Devanditos protocolos levarán a cabo á hora da atención ao público, a toma de mostras, a realización de auditorías en adegas e viñedos e as catas de verificación dos viños, que a partir de agora o Departamento Técnico retoma presencialmente seguindo unhas medidas estritas de seguridade e hixiene. Devandito departamento traballará con cita previa para evitar esperas innecesarias e preservar a seguridade dos asistentes e do persoal do Consello.

En consonancia coas prórrogas administrativas concedidas por razón da alarma sanitaria, o Consello Regulador decidiu ampliar excepcionalmente ata as 14.00 horas do venres 10 de xullo o prazo para realizar modificacións no rexistro de viñas.

En canto á recollida e toma de mostras, realizarase mediante cita previa (fixando data e hora) gardando o máis estrito protocolo de seguridade.

As auditorías e controis en adegas e viñedos tamén se concertarán previa cita. Informarase sobre o labor da visita e procurarase a presenza dun único interlocutor da adega ou viñedo co auditor. Como en supostos anteriores, neste caso tamén será obrigatorio o uso de sistemas de protección.