Volver

06 de Abril

Juan Gil de Araujo, reelexido presidente da Asociación de Consellos Reguladores Vitivinícolas Galegos e das II.GG Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia (Acruaga)

A Asociación de Consellos Reguladores do Viño de Galicia e da II. GG Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia (Acruaga), constituída para dar cumprimento ao convenio subscrito entre o IGAPE e os cinco consellos reguladores vitivinícolas e as indicacións xeográficas dos augardentes e licores tradicionais de Galicia para a promoción internacional dos produtos amparados baixo estes selos de calidade diferenciada, celebrou hoxe unha asemblea xeral no Pazo de Quián, en Boqueixón, para renovar o seu equipo de goberno.

Por unanimidade, decidiuse porrogar os cargos actuais ata as próximas eleccións dos consellos reguladores. Así Juan Gil de Araujo, presidente da D.Ou. Rías Baixas, seguirá sendo presidente da asociación, mentres que José Luis Gracía Pando, presidente da D.O. Valdeorras, renovará como vicepresidente do organismo.

Tras a asemblea xeral, na xunta directiva de Acruaga, encabezada o equipo reitor, decidíronse os seguintes apartados formativos, promocionais e informativos que se desenvolverán, entre os que destaca a posta en marcha, no último trimestre do ano, do II Programa Superior en Dirección e Dirección de Empresas Vitivinícolas en colaboración con Galicia Business School. Do mesmo xeito que a primeira edición, esta nova rolda do programa persegue o obxectivo de favorecer a competitividade e a internacionalización das empresas vitivinícolas galegas e tamén do sector do brandy e dos licores tradicionais.

 

Participación na London Wine Fair

A Asociación de Consellos Reguladores do Viño, Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia tamén decidiu hoxe propoñer ao IGAPE a participación cunha caseta promocional conxunta na próxima  London Wine Fair, o foro vitivinícola máis importante do Reino Unido, en xuño. Paralelamente, estudarase a posible celebración dun acto de promoción, tamén conxunto, en Lisboa, así como a posibilidade de impulsar unha misión inversa achegando aos diferentes territorios protexidos galegos a xornalistas de prestixio relacionados co ámbito do viño e os licores, así como a outros prescritores Para todo iso, a entidade contará cun orzamento de máis de 330.000 euros en 2022, orzamento que procede no seu maior parte do IGAPE e que permitirá acudir tamén en 2023 a unha nova edición de Vinexpo, en París.
Sobre Acruaga

Acruaga impulsa a formación e difusión dos produtos amparados polos seis organismos integrados na iniciativa: os consellos reguladores de Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro e Valdeorras -no caso dos viños- e Aguardentes e Licores Tradicionais de Galicia.